Clubul Copiilor din Zimnicea

Ultimul Update: Martie 2018

clubul copiilor zimnicea teleorman

Misiunea Clubului Copiilor Zimnicea: Educație prin joc şi activități distractive. Cât mai puțini copii singuri şi nesupravegheați în stradă. (Camelia Țurcan – Coordinator al Clubului Copiilor şi Elevilor din Zimnicea)

Îmi aduc aminte cu atâta dragoste când dimineața, în weekend mă trezeam şi ştiam că vor fi activități la club … ce bucurii îmi aducea acest club când eram copil!

Îmi pare rău pentru vecini 🙂 …

… am participat de multe ori la cercul de carturi, băi şi făceau o gălăgie motoroaşele alea 🙂

Dar cred că vecinii, săracii, ziceau, lasă domne copii să fie fericiți şi să aibe o activitate.

cercul de carting de la zimnicea, clubul copiilor zimnicea

Mai bine la club să învețe sau să se bucure de prezența altor copii … decât să umble derbedeu pe stradă ca un câine vagabont şi să învețe prostii (zicea o vecină)

Hai să aflăm câte ceva despre clubul copiilor din Zimnicea.

Despre Ce Vei Citi Astazi Aici

Când a Fost Înființat Clubul Copiilor de la Zimnicea

Clubul Copiilor şi Elevilor Zimnicea-Teleorman funcționează din 1972, cu un număr de 5 -7  cercuri.

Până în 1990 a funcționat într-o clădire de lângă Piața oraşului, parțial avariată la cutremurul din 1990, şi care a fost revendicată şi obținută de proprietar.

În septembrie 1990 clădirea a fost abandonată şi Clubul s-a mutat în localul fostului Internat al Liceului Teoretic Zimnicea, la parter şi etajul unu, clădire care în 1995 a fost recondiționată la subsol, s-au închis etajele superioare şi s-a făcut acoperiş.

În 2011 s-a inaugurat clădirea actuală a Clubului Copiilor Zimnicea, care are şase săli de clasă şi este o clădire modernă şi bine structurată.

clubul copiilor din zimnicea

Este Privat, de Stat, sau de Cine Depinde Acest Club

Clubul Copiilor şi  Elevilor este o instituţie care aparţine de Ministerul Educaţiei şi  Cercetării şi se ocupă cu petrecerea timpului liber al copiilor şi elevilor.

Din Mai 2014, Clubul Copiilor Zimnicea şi-a pierdut personalitatea juridical şi a devenit filială a Palatului Copiilor Alexandria, cu denumirea de…

Palatul Copiilor Alexandria- Structura Clubul Copiilor Zimnicea.

Ce Fel de Activități sau Departamente Există în Cadrul Acestui Club

Clubul a funcționat cu 7 cercuri până în 2003.

Din păcate, în acel an, 2003, Cercul de Muzică a fost suspendat iar mai târziu…desființat.

Iar în 2009 a dispărut şi Cercul de Fizică Aplicată –Foto.

În prezent Clubul Copiilor Zimnicea Funcționează cu 5 cercuri

 1. Informatică – prof. Țurcan Camelia – titular
 2. Fotbal– prof. Cozaru Alexandru – titular
 3. Construcții electronice –ing. . Coman Ion – titular
 4. Carturi – ing. Serban Adrian – titular
 5. Protecția Mediului – prof. Buican Mariana – titular

Ceva Deosebit în Favoarea Clubului Copiilor în Comparație cu Alte Forme de Educație

camelia turcan, profesoara de matematica de la clubul copiilor zimnicea/teleorman

 

Camelia vorbește despre diferențele sistemului de învățământ în România și în afară și de ce spre exemplu este foarte important să nu le dăm note copiilor până la anumite vârste … Click Play Pentru Audio

Activitățile extraşcolare desfăşurate în clubul copiilor prezintă unele particularități prin care se deosebesc de cele care au loc în unitățile de învățământ.

Aceste trăsături se referă la conținutul şi tematica activităților, la durata lor, la strategiile didactice utilizate, precum şi la formele de organizare a muncii.

Conținutul plăcut, interesant şi atractiv al diverselor tipuri şi forme de activități desfăşurate în club, precum şi ambianța oferită determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-şi manifeste aptitudinile şi imaginația creatoare în diferite domenii de activitate şi sa-si pună în practică propriile lor inițiative şi proiecte sub îndrumarea conducătorilor de cercuri.

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ.

Prin formele sale specifice, activitatea extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componența cognitivă şi cea comportamentală.

Cursurile sunt la liberă alegere,organizate, gratuite şi supravegheate de catre cadre didactice calificate, având ca scop dezvoltarea si stimularea abilităţilor, talentelor şi deprinderilor necesare descoperirii şi practicării unei viitoare meserii.

Stimularea copiilor talentaţi în diverse domenii, prietenia, lucrul în echipă, căpătarea experienţei în activităţi care implică teorie şi practică.

Tot odată, stimularea

 • Creativităţii şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare
 • Ajutorul reciproc
 • Cooperarea si colaborarea in vederea rezolvarii problemelor aparute
 • Dezvolta imaginatia
 • Ingeniozitatea si improvizatia prin tipul de activitate libera si neingradita, fara stresul pentru note si teme pentru acasa.

Un alt club unde aceste calități sunt puse în practică, dar fiind un club pentru tinerii mai în vârstă, de care suntem super mândrii este clubul de dezbateri … Zimnicea Debate Club. Găseşte pagina ZDC pe Facebook.

Lipsa catalogului şi a notării duce la realizarea unei colaborări optime între profesor-elev-familie pentru o campanie eficientă împotriva consumului de droguri, alcool, tutun.

Dar şi pentru asigurarea unor condiţii necesare punerii în valoare a atitudinilor pozitive şi comportamentului pro-social al elevilor.

Frecventarea cursurilor Clubului duce la ocuparea timpului liber al copiilor cu activităţi plăcute şi utile, împiedicând vagabondajul şi  formarea găştilor.

Iată și Opinia Copiilor Clubului Zimnicea

ce parere au copii despre activitatile clubului copiilor din zimnicea

Scop, Obiective, Misiune, Viziune … Ce se Aşteaptă de la Acest Club

Scop: Schimbarea în mod pozitiv a comportamentului copiilor prin ocuparea timpului liber cu activități extraşcolare organizate, atrăgătoare, gratuite şi supravegheate de cadre didactice. (Să facă orice, în mod organizat şi supravegheat, ca să nu stea singur în stradă, supus diverselor tentații).Camelia Țurcan

Obiective

 • Ocuparea şi supravegherea cât mai mult a timpului liber al copiilor prin intermediul şcolii, Cluburi şi Palate ale Copiilor, Cluburi şcolare sportive, unități educative existente şi care trebuie să-şi aducă o maxima contribuție.
 • Obligarea implicării părinților, a familiei copiilor în general, în activitățile extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.
 • Introducerea în regulamentul de desfăşrare a activității şcolare a obligativității frecventării activităților extraşcolare.
  • Cel puțin 4 ore pe săptămână, în cadrul Cluburilor şi Palatelor Copiilor şi/sau Cluburilor şcolare Sportive, acolo unde este posibil.
  • Iar în celelalte situații, în şcoli cu ajutorul profesorilor care nu sunt diriginți, cadre didactice pensionare, Administrația Locală, ONG-uri axate pe activități cu copii şi tineri.
 • Implicarea Administrației Locale în aceste activități prin consilierul pe probleme educative, ajutând la organizarea activităților, finanțarea şi desfăşurarea lor.
 • Orientarea acestor activități spre dezvoltarea şi stimularea abilităților şi talentelor proprii, prin activități distractive tip
  • jocuri organizate (de copii şi adulți)
  • prestare de muncă voluntară în folosul comunității
  • protejarea mediului înconjurător
  • ajutorării persoanelor cu handicap, a persoanelor cu diferite deficiențe, bătrâni
  • protecția animalelor
  • Înfrumusețarea localității…etc.
  • Totul trebuie făcut în mod distractiv fără stresul notei, încurajând improvizația, inițiativa, creativitatea, lucrul în echipă, comunicarea, prietenia, toleranța, imaginația.

Misiune

În sistemul de învățământ românesc, activitățile educative extraşcolare constituie spațiul capabil de a răspunde provocărilor societății actuale.

În sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conținutului învățării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învățării.

Totodată particularitățile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine resursa, producător, lider de opinie, deci participant activ.

Rezultate Aşteptate

Ìn viitorul apropiat, Clubul Copiilor Zimnicea va deveni un centru important al activităților nonformale, de timp liber, recreere şi divertisment, nu numai pentru elevii din localitate, dar şi pentru cei din zonele rurale limitrofe. 

Aceste activitati duc la diminuarea delicvenței juvenile, creşterii responsabilității tinerilor şi contactului direct cu problemele comunităţii în care activează şi trăiesc.

Antrenarea în aceste activități va duce la un timp mai mic în care să fie singuri şi supuşi tentațiilor de diverse forme.

Acest gen de activități aduce copilului mai multă comunicare, încredere în forțele proprii şi în ceilalți, stimulează interesul pentru cunoaştere, dezvoltarea manualității, a lucrului în echipă, toleranță dezvoltă un caracter prietenos, , sociabil, empatic şi deschis.

Duce la diminuarea abandonului şcolar printr-o mai bună cunoaştere şi înțelegere a relațiilor profesor – elev, datorită lipsei fricii pentru note, a stresului creat în timpul orelor de curs de această relație profesor – elev.

Schimbarea mentalității şi comportamentului profesorului care trebuie să fie un bun ascultător al copilului, un confident de încredere, un prieten apropiat şi nu un om care îți dă o lectțe pe care tu copil maine trebuie s-o repeți ca papagalul pentru a-i obține bunăvoința şi notă.

Relația interumană va avea de câştigat în momentul când profesorul, la rândul lui va fi obligat să se “joace” cu copiii şi să le organizeze timpul liber.

Revigorarea corurilor şcolare, ansamblurilor sportive, a festivităților şcolare, a activităților de voluntariat în diverse domenii, drumeții, excursii, reviste şcolare, ateliere pe meserii, etc.

Ținte şi Opțiuni Strategice

 1. Crearea în Club a unui climat de siguranță si confort fizic, psihic şi a unui confort emoțional( relații amicale profesor – elev, comunicare deschisă, aspectul plăcut al sălilor de clasaă printr-o poavăzare realizată de copii, îbcălzirea corespunzătoare a clădirii)
 2. Dezvoltarea competențelor sociale şi de comunicare ( teatru forum, dezbateri, participare, negociere, comunicare pe Internet, participarea la programe şi proiecte internaționale)
 3. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții şi intreprinderi din comunitate (realizarea de către copii a siteurilor şcolii din care provin, activități comune cu pompierii, poliția, primăria, obținerea de sponsorizări, atragerea de fonduri prin realizarea de proiecte cu finanțăi externe)
 4. Dezvoltarea personalității copilului prin lucru în echipă, activități pozitive şi stimulative, stimularea încrederii şi autoîncrederii, a unei personalități puternice.

Ca Profesor, ce te Motivează să Faci Parte din Acest Club

Se constată în ultimul timp o tentație la un număr destul de mare de copii, din oraşe în special, de la vârste din ce în ce mai mici, spre

 1. Consum de droguri
 2. Acoolism
 3. Implicarea în găşti
 4. Frecventarea exagerată a Internet-cluburilor
 5. Comportamente sexuale exacerbate
 6. Violentă lipsă de motivatțe pentru studiu

Lipsă de implicare a părinților în supravegherea timpului liber al copiilor.

Lipsa programelor cu caracter de masă având ca scop implicarea permanentă a copiilor în activități de diverse tipuri, pentru a avea timpul liber ocupat în mod supravegheat, petrecut eficient, educativ şi stimulativ, implicând chiar şi pregătirea lecțiilor.

În general în UE copiii au activitate în scoală de la 9-12-13 activitate de învățare, 1.30-2 ore pauză de masa.

Apoi tot în scoală îşi pregătesc lecțiile şi au programe educționale diverse, în care sunt antrenați şi părinții şi/sau comunitatea locală, diversi parteneri sociali, realizeaza activitati de voluntariat în diverse domenii, de la îngrijirea spațiilor verzi la vizitarea şi ajutarea bătrânilor în nevoie, alți copii, animale ….ajungând acasă în jurul orei 17 când intră în supravegherea  familiei)

În România, datorită faptului că în general ambii părinți lucreză, copiii sunt foarte mult timp singuri.

Incapacitatea copiilor de a lucra în echipa ( sunt destepț dar intoleranți )

Iar eu nu pot permite aşa ceva. Felul meu de a fi mă motivează să vin în fiecare zi aici, la Clubul Copiilor şi Elevilor din Zimnicea şi să le dau acestor copii o şansă de a învăța ceva  mai bun decât dacă ar fi rămas pe stradă în timpul liber. Copii au nevoie de motivație şi de cineva care să le arate în ce direcție este drumul cel bun de urmat. (Camelia Țurcan)

Hai să îți Prezint o Listă Impresionantă a Proiectelor la care Clubul Copiilor din Zimnicea a Participat

Această scurtă listă nu îi face dreptate impresionantului CV al Clubului. Idea este că nici nu vrem să facem din acest articol … o carte 🙂

Dacă vrei să aflii mai multe detalii, poți intra în contact cu Clubul Copiilor Zimnicea pe Facebook.

Clubul Copiilor şi Elevilor Zimnicea, a realizat şi participat la

 • Acțiuni de dezvoltare şi dotare a bazei didactico materiale a unității
 • Burse
 • Tot felul de proiecte internaționale pentru copii
 • Proiecte UE de la care Clubul Copiilor Zimnicea s-a beneficiat de donații in euro.

Şi lista poate continua la nesfârşit, dar hai să îți înşir aici câteva dintre aceste proiecte.

2004: Proiect de Donaţie

Inițiator-Coordonator implementare proiect de donație a Consiliului Copiilor din oraşul Pieve Emanuele Italia, împreună cu Primăria orașului Zimnicea, pentru cele 3 scoli gimnaziale și Clubul Copiilor din Zimnicea, în valoare de 8000 Euro.

Acesta a constat în dotarea Clubului și școlilor gimnaziale cu câte

 • un calculator performant
 • scanner
 • imprimantă
 • cameră web
 • cameră foto digitală
 • cameră video digitală

Adică aparatură IT în valoare de 2000 Euro pentru fiercare unitate școlară.

 • Aceasta aparatură este utilizată la cercurile de Informatică
 • Fizica Aplicată – Foto
 • Protecția mediului în special, dar și la întreaga activitate desfășurată în Club.

Februarie- Septembrie 2004: Proiectul “Our Shared Dream is our Shared Reality”

(Visurile noastre împărtășite pot deveni realitate)

Finanțat de programul PHARE CBC, 15 000 EURO în parteneriat cu Small and Medium Entreprises –Svishtov, Bulgaria.

Scopul proiectului : familiarizarea copiilor cu termenii economici, cunoasterea si testarea pietei, managementul resurselor, dezvoltarea parteneriatului de afaceri, realizarea de spoturi publicitare. (Camelia Țurcan)

Participanți

40 copii: 20 de copii din Zimnicea și 20 din Svishtov, Bulgaria.

Activități

Activitățile au avut 2 întâlniri și o tabară “școală de vară” în Bulgaria și un workshop în Zimnicea. Rezultate obținute în dezvoltarea unor activități practice , educative, pentru formarea de abilități de comunicare, antreprenoriale și tehnice.

În cadrul orelor de informatică elevii și-au făcut adrese de e-mail și poartă corespondențe pe Internet cu copii din alte orașe și din alte țări, în special Bulgaria.

În urma realizarii proiectului “Our shared dream is our shared reality” copiii au la dispoziție și site-ul realizat de participanții la tabara de vară unde au și posibilitate de chat, la fel și realizarea ziarelor executate împreună cu partea bulgara, precum și editarea unui manual de bună practică, realizat în limba engleză.

 2004: Team Work (muncă în echipă)

Achizitțonare de materiale necesare funcționării carturilor la Cercul de carturi, materiale pentru Cercul de Construcții Radio-Tv, precum și pentru Cercul Protecția Mediului.

Am organizat activitatea astfel încât la elaborarea și desfășurarea proiectelor să participe mai multe cercuri din Club, ceea ce a dus la formarea unei echipe care lucrează eficient împreună.(Camelia Țurcan)

2005: Proiect de Donație de 8000€

Inițiat și realizat proiectul de donatțe din Italia 8000 EURO, de care a beneficiat Clubul cât și cele 3 scoli gimnaziale, câte 2000 de Euro fiecare.

3-5 Iunie 2005: Campionatul  Euro-Basket

Campionat Euroregional de Basket “Mlad Olimpietz”, Svishtov, Bulgaria, cu participanți din 6 orașe, 2 din România și 4 din Bulgaria,

2005: Bursa Socrates

Doua burse Socrates, la Veneția, prof. Veronica Schiopu și prof. Țurcan Camelia la Bari,

2005-2007  Proiectul “Copiii Generației Gutamberg-de la scrisul de mână la Internet”

Inițiator coordonator proiect “Copiii Generației Gutamberg-de la scrisul de mână la Internet” împreună cu Gradinița Nr. 5 Zimnicea, cu 4 parteneri din UE, cooroinator principal Franța.

2005: Proiectul “Cu bunicii în Europa”

Proiect care a constat în realizarea de către copiii de la cercuri a  unui film despre transmiterea tradițiilor și obiceiurilor locale, în activitățile de zi cu zi desfășurate în familie împreună cu bunicii.

Aceste filme au fost trimise să participle la “Festivalul de film pentru copii”- septembrie 2005, la Pieve Emanuele și Salerno Italia.

2005: Proiect de Înfrățire :”Oraşul Meu, Şcoala Mea”

Inițiator coordonator proiect “Orașul meu, școala mea” și proiect de infrățire cu școala Koç Y.Ö.O  Çakmak Maht Hürriyet Cad – Ankara, Turcia.

Proiectul constă într-un schimb de expoziții de desene și realizarea unui CD cu fotografii și mici filme de prezentare precum și un “Acord de înfrățire” între

 • Clubul Copiilor și Elevilor Zimnicea
 • Școala Miron Radu Paraschivescu Zimnicea
 • Școala Koç Y.Ö.O  Çakmak Maht Hürriyet Cad – Ankara, Turcia.

Octombrie 2005: Proiectul “Prietenia Învinge Mereu”

În parteneriat cu

 • Școala Nr. 2 Zimnicea
 • Școala Nr. 1 Miron Radu Paraschivescu Zimnicea și
 • Mlad Olimpiet și INTERAMERICAN Firm Bulgaria

Având ca scop seminarii și dezbateri pe teme de Integrare Europeană, schimb de experiență și informații referitoare la sistemul de învățământ din Bulgaria și România, așa cum este perceput de către copiii de gimnaziu din ambele țări.

1 Iunie 2007 Carnavalul Florilor de Cireș (prima ediție)

 Succesul a fost așa de mare încât carnavalul s-a tțnut an de an, în 2017 s-a serbat a X-a ediție a Carnavalului.

Carnavalul se desfășoară în stradă cu o defilare a costumelor realizate de copii din materiale reciclabile, pornind din fața Liceului până în fața Primăriei unde sunt așteptați de primar, li se înmânează cheia orașului și eșarfa cu tricolor. (Camelia Țurcan)

Apoi se merge pe scenă în fața Primăriei pentru a fi prezentate toate costumele iar primarul le da la fiecare câte o jucarie.

Un juriu format din 6 elevi, câte doi de la fiecare școală din oraș, alege regele și regina carnavalului, care apoi sunt  preluați de doi elevi de la Liceu, prezentatorii Carnavalului și pornesc cu toții spre Pimărie cu o mașină cu muzică pe ea, care parcurge distanța foarte încet și salutând pe toți cei care se adună să-i admire.

2 Iunie 2007 Concursul Județean de Carturi

3 IUNIE 2007 Concursul de Fotografie și Film: “Coridorul Verde al Dunării”

1-8 octombrie 2007: Proiectul “TownTwinning”

Vizita la Castelforte Italia, proiect TOWNTWINNING cu Castelforte și Kedainiai Lithuania. Coordonator proiect partener român – prof. Țurcan Camelia, în parteneriat cu Primăria Zimnicea

Participanți

10 elevi cu vârsta 15-19 ani. Elevii au prezentat materialele “Stop migrația” și “Dezvoltare durabilă în zona Dunarii – importanța turismului și protecția mediului”

Coordinator la Proiectul: “Copiii Generației Gutenberg”

2005-2006-2007-2008 Clubul Copiilor și Elevilor Zimnicea este coordonator proiect pe partea română în proiectul “Copiii Generației Gutenberg” împreună cu Grădinița Nr. 5 Zimnicea, cu 4 parteneri din UE, coordonator principal Franța.

Locul I la Concursul “Made for Europe”

Locul întâi la faza județeană a concursului “Made for Europe” precum și mențiune la faza națională, 1-4 mai Tg Mureș.

10 mai 2008: Ziua Europei

Participare la festivitățile școlii Dimitrie Blagoev Svishtov Bulgaria și la ziua școlii. Activitățile au constat ăn meciuri de fotbal și baschet baieți.

27 Martie 2008: Organizarea Cercului Pedagogic al Învățătorilor

– Cl a IV-a, Zona Zimnicea prin susținerea activității metodice de tipul Teatru Forum de dezvoltare a personalității și capacității de comunicare a copiilor prin intermediul jocurilor de cooperare.

Parteneriat cu d-na inv. Vlad Felicia  – Scoala Miron Radu Paraschivescu- Zimnicea

16-19 Iunie: Parteneriat cu Clubul Copiilor Sighișoara

Prin acest parteneriat s-a efectuat excursia de documentare “De la Vlad Țepes la Dracula” care a avut ca scop realizarea filmului documentar cu această temă și care a fost prezentat la școala de vară din Anglia.

S-au vizitat mănăstirea Comana, Snagov, Curtea Veche Târgoviște, Sibiu, Sighișoara, Bran și retur.

Au participat 17 persoane la acest proiect.

27 Mai 2008: Participarea la Concursul Internațional “Mediu Urban”

Protecția Mediului – concursul internatțonal Mediu Urban –organizator Simpozion interjudețean, “ Un suflet curat într-un mediu curat “ 27 mai 2008, unde s-au obținut rezultate deosebite și a avut o participare numeroasă.

Participare la Concursul Judetean “Inventica”

Cercul de Construcții Electronice – un loc I și un loc II la Concursul Județean Inventica

Două locul II și un loc III la Concursul de Construcții Electronice

2009-2013: Proiectul “Să Învățăm Unii de la Alții”

– COORDONATOR- Partener în proiectul „ Să învățăm unii de la alții- activități pedagogice comune” cu echipa Peter Balogh – Eslov, Suedia- Școala specială Alexandria, Școala specială Roșiori de Vede – 2009-2013

2010-2014: Proiectul “Comenius”

– 2010-2012 Coordonator proiect COMENIUS „ Let’s play and talk”

– 2012-2014 Coordonator proiect COMENIUS „ What’s up Mr. NOBEL”

Aprilie 2017: La Muzeu în Bulgaria

Vizita la SOFIA la Muzeul de științe cu un grup de 7 copii

Mai 2017: De la Zimnicea la Strasbourg

Vizita la Strasbourg la Consiliul Europei, cu un grup de 5 elevi cu vizitarea Serbiei, Croatia, Slovenia, Italia, Elveția, Franța, Germania, Austria, Ungaria

La ce se Munceşte Momentan şi care ar fi Planul de Acțiune Pentru Viitor

 1. Participări la concursuri, simpozioane, dezbateri aflate în Calendarul activităților educative cu teme de interes pentru copii
 2. Realizarea saitului școlii din care provin copiii și a siteului Clubului și instalarea pe siteul orașului
 3. Sporirea fondului de jucării la Camera de joacă prin donații prin Rețeaua Gloria Anglia
 4. Sporirea fondului de cărți în limba engleză pt Biblioteca în limba engleză, prin donație de la Rețeaua Gloria – Anglia
 5. Menținerea unei frecvențe bune la clasă și pe perioada de iarnă.
 6. Obținerea unor sponsorizări și îmbunătățirea dotării Clubului.
 7. Participarea cu elevii la proiecte și programe interne și externe.

Camelia Țurcan

Subsemnata Țurcan Camelia în calitate de coordinator și profesor al cercului de informatică am urmărit în activitatea desfășurată să aplic prevederile Legii Învațământului și Statutului Personalului Didactic, precum și a dispozitiilor ISJ Teleorman, în vederea realizării idealului educațional al școlii, desfășurarea procesului instructive educativ cu participarea copiilor și elevilor de la unitățle școlare din oraș.

Ca coordinator, am colaborat cu membrii Consiliului de Administrație din Club, cu unitățile școlare și administrația locală.

Am urmat cursuri de management de proiect organizate în cadrul primăriei Zimnicea, cunoștințe care m-au ajutat la elaborarea unor proiecte în parteneriat cu unități școlare, ONG-uri, Administrații locale, din țară și străinatate.

PALATUL COPIILOR ALEXANDRIA 

Structura CLUBUL COPIILOR ZIMNICEA 

Adresă

CLUB Tel/Fax

004 0247 367 253

E-mail

club_zimnicea@yahoo.com

Facebook

Interesant de Citit:
==> Zimnicea Debate Club … află mai multe despre acest minunat club de dezbateri din Zimnicea.

 

Creat Pentru Salut-Zimnicea.ro de: Camelia Țurcan / Editor: Adrian Bulibaşa